ประกันสุขภาพ I Healthy

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก กรุงไทย แอกซ่า 

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา เคลมง่าย วงเงินรักษาสูง 

ผลประโยชน์ 

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองด้วยวงเงินสูง 

คุ้มครองทั้งแบบ IPD ผู้ป่วยใน และ OPD ผู้ป่วยนอก ทุกแผน 

ใส่ใจการดูแล รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต 

มีวงเงินเบิกสำหรับทำฟัน แผน*Gold ขึ้นไป 

คุมครอง ค่ารักษาพยาบาล สำหรับ การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร แผน*Platinum 

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ 

  • ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยในด้วยวงเงินเหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน100ล้าน บาทต่อปี 

  • ให้คำนิยามของค่าห้อง คือ ค่าห้อง กับค่าอาหาร เท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ให้อยู่ในวงเงินเหมาจ่าย (ปรกติไส้ในของค่าห้องในโรงพยาบาล คือ1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ดังนั้น เราจึงสามารถ อัพเกรดค่าห้องไปใช้ห้องที่แพงกว่าปรกติได้ และเพียงพอ 

  • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครองการล้างไต และ การทำเคมี และ รังสี บำบัด สำหรับ ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน 

  • ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะ แทรกซ้อน ก่อน และ หลัง การคลอดบุตร พร้อม ห้องอภิบาล ทารกแรกเกิด 

  • ให้ความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตา และ ทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน 

  • ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์ 

  • คลอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก 

มายเหตุ: 

* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

** บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง

*** ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย

**** และไม่เกินผลประโยชน์รวมสุงสุดต่อปี

***** สัญญาเพิ่มเติม iHealthy มีลักษณะเป็นสัญญาแบบต่ออายุปีต่อปี โดยเงื่อนไข ผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปีต่ออายุ

******บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกะทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง)

*******1. 100% ของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย 2. 100% ของการประเมินค่าชดเชยแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย 

กรุงไทยแอกซ่า
แบรนด์ประกันอันดับ1 11ปีซ้อน
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance

Thai insurance
“เราดูแลใส่ใจคุณดุจญาติมิตร”
เราบริการรับปรึกษา วางแผนการเงิน วางแผนภาษี
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance