khitsada

เปรียบเทียบประกันภัยสุขภาพจากทุกสถาบัน

เปรียบเทียบประกันภัยสุขภาพจากทุกสถาบัน ที่เรียกว่ายักษ์ใหญ่ ลอกข้อสอบ ก็เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆ เขาทำแผนมาแนวเดียวกัน ก็คือ บริษัทสีแดง AจามA  บริษัทสีน้ำเงินก็คือ เทยประกันชีวิต บริษัทสีชมพูก็คือ เมืองเทยประกันชีวิต  3 บริษัทนี้ ทำแผน เหมือนๆ กันเลย  ก็คือให้ดูวงเงินสูงสุดต่อปีครับ มี แผนให้เลือก5 แผน แผนที่1 1ล้าน แผนที่2 2ล้าน แผนที่3 3ล้าน แผนที่4 4ล้าน และ แผนที่5 5ล้าน  ทีนี้สมมุติว่า เราซื้อแผน1ล้าน แผน 1 ล้าน ก็จะแบ่งอย่างนี้เลย ในกรมธรรม์ก็จะเขียนอย่างนี้เลย ก็คือ ค่าห้อง 2,000 แล้วก็จะแบ่งเป็นช่องรายละเอียดหมดเลยนะ ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง 1,500 ค่าแพทย์ เยี่ยมไข้ ต่อวันนี่ 1,200 แล้วก็ยังไม่พอครับ เรานอนโรงพยาบาลสูงสุด1 ครั้ง ให้เราแค่ 5 […]

1 2