ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับพนักงาน จาก กรุงไทย-แอกซ่า

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน

สิทธิประโยชน์หลักประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ

คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

คุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในและนอก (IPD&OPD)

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)

จำนวน

10 คนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้

  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด

  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)”

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

กรุงไทยแอกซ่า
แบรนด์ประกันอันดับ1 11ปีซ้อน
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance

Thai insurance
“เราดูแลใส่ใจคุณดุจญาติมิตร”
เราบริการรับปรึกษา วางแผนการเงิน วางแผนภาษี
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance